Apollo Endosurgery, Inc.

Release Summary

Apollo Endosurgery Completes Merger with Lpath; Initiates Trading on NASDAQ as ‘APEN’

Apollo Endosurgery, Inc.