Release Summary

whiteCryption announces that Xiaomi will license whiteCryption's Cryptanium Code Protection and Secure Key Box technologies to protect Xiaomi's mobile application and sensitive data.

whiteCryption